עונה 3, פרק 1 - מה עושים עם הצלחה?

תמר מלוא ליוותה משפחות רבות בתכנון ההמשכיות הבין-דורית של העסקים והנכסים שלהם. העונה השלישית, מוקדשת לדור המבוגר - הגלגל שמניע את המערכת העסקית-משפחתית. בישראל, זהו לרוב דור המייסדים. הפרק הפותח את העונה השלישית, הוא שיחה פתוחה עם אילון פנחס - מייסד ושותף כללי בקרן לגאסי ישראל, שיצטרף לתמר לאורך כל פרקי העונה. את השיחה הם מקדישים להסתכלות על הדילמות העומדות בפני הדור המבוגר, כשהוא מגיע לגיל בו עליו לחשוב על ההמשך, תוך הצגת החסמים אשר מונעים רבים מן המייסדים לתכנן קדימה. פרק זה מהווה מסגרת לשיחות שתמר ואיילון מקיימים עם דור המייסדים שבחרו בפתרונות שונים לדילמת ההמשכיות של העסק שלהם.
dorot.biz shemma.co.il © SHEMMA 2021