עונה 2, פרק ראשון - ממשיכים לדור ההמשך

תמר מלוא ליוותה משפחות רבות בתכנון ההמשכיות הבין-דורית של העסקים והנכסים שלהם. בפרק הזה, הפותח את העונה השנייה, היא מפרטת את הדילמות הקשורות בשאלת ההמשכיות הבין-דורית, הן עבור דור ההורים והן עבור הבנים והבנות. ההסברים שלה שופכים אור על המורכבות הקשורה בהמשכיות בין-דורית, הן באספקטים העסקיים, הן בתחום יחסי הורים-ילדים, והן בנושא של יחסי אחים ועבודה משותפת אתם. פרק זה מהווה מסגרת לשיחות שתמר מלוא מקיימת עם בני דור המשך בעסקים משפחתיים, שיבואו בהמשך עונה זו
dorot.biz shemma.co.il © SHEMMA 2021